Το εργαλείο MECHanisms συμπηκνώνεται σε 10 "πρέπει" και "δεν πρέπει".

  • Πρέπει να γνωρίσετε τους χρήστες ενέργειας καλά – γιατί και πότε θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν ενέργεια!
  • Δεν πρέπει να υποτιμάτε την επιρροή της υφιστάμενης κατάστασης – οι τοπικές συνθήκες δημιουργούν συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς για εξοικονόμηση ενέργειας!
  • Πρέπει να συνεργάζεστε με τους όλους εμπλεκόμενους (πλεόν της ομάδας στόχου) για να δημιουργήθούν συνθήκες κατάλληλες για εξοικονόμηση ενέργειας!
  • Δεν πρέπει να ξεχνάτε να ελέγχετε τις ιδέες σας με την ομάδα στόχου πριν ξεκινήσετε το έργο σας σε μεγάλη κλίμακα!
  • Πρέπει να εμπλέξετε την ομάδα στόχου με το να συνδεθείτε με τις ανάγκες, ιδέες, γλώσσα, κανάλια επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα τους!
  • Δεν πρέπει να παραβλέπετε τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων – σιγουρευτέιτε ότι υπάρχει κοινωνική υποστήριξη και πίεση για εξοικονόμηση!
  • Πρέπει Do support learning – interact with your target group, learn from them and help them gain good experiences from energy saving!
  • Δεν πρέπει να "σχεδιάζεται σε βράχο" – αντίθετα θα πρέπει να είστε ευέλικτοι να προσαρμόσετε το έργο σας στη νέα γνώση που αποκτιέται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του!
  • Πρέπει να βλέπεται προς το μέλλον και να ενεργοποιείτε μόνιμες αλλαγές με το να δημιουργείτε καταστάσεις οι οποίες υποστηρίζουν τις αλλαγές και μετά τη λήξη του έργου!
  • Δεν πρέπι να φοβάστε να συζητήσετε το έργο σας με τους συναδελφους ή ακόμη και με ανθρώπους εκτός του οργανισμιλοπύ σας!