Σχετικά

german_group.jpgΔιαχειριστές έργων και ερευνητές συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν την εργαλειοθήκη MECHanisms. Η εργαλειοθήκη είναι σχεδιασμένη για διαχειριστές έργων που δουλεύουν σε ενδιάμεσους οργανισμούς που προωθούν αλλαγές στην ενεργειακή συμπεριφορά ("ενεργειακές αλλαγές"), κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Αυτοί μπορεί να είναι ομάδες δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, τοπικά ενεργεικά γραφεία, ESCOs, ενεργειακοί σύμβουλοι, δήμοι ή άλλοι φορείς που συνεργάζονται με μικρούς τελικούς χρήστες: σπίτια, διαχειριστές πολυκατοικιών, μικρές επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες. 

Τι είναι η ενεργειακή αλλαγή;

Η ενεργειακή αλλαγή αναφέρεται σε εξοικονόμηση ενέργειας, διατήρηση, αποδοτικότητα και άλλες αλλαγές στη χρήση ενέργειας που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του κλίματος, όπως η χρήση μικρής κλίμακας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή η μείωση των μέγιστων φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας. Σχετίζεται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, και μπορεί να περιλαμβάνει:

  • αλλαγές στη ρουτίνα και τις συνήθεις συμπεριφορές (πατέντες ενεργειακής κατανάλωσης) ή
  • αλλαγές στο πώς γίνονται οι επενδύσεις (επενδύσεις σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

Ιδανικά, θα θέλατε να επηρεάσετε και τους δύο τύπους συμπεριφοράς για να πετύχετε το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ωστόσο, αυτοί οι διαφορετικοί τύποι συμπεριφοράς υποκινούνται από διαφορετικές λογικές και το MECHanisms προσφέρει συγκεκριμένα εργαλεία για να απευθύνει τους διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς.

Οι παρακάτω οργανισμοί συμμετείχαν στη δημιουργία του MECHanisms:

Thanks are also due to valuable comments by people from the following organisations:

Διατυρώντας τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική αλλαγή συμπεριφοράς

Η λέξη "συμπεριφορά" υπονοεί μια εστίαση στο άτομο. Είναι όμως αδύνατο να αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι την ενέργεια εστιάζοντας σε ατομικές συμπεριφορές. Η χρήση της ενέργειας διαμορφώνεται από την οικογένεια, τους γύρω μας, τις κοινότητες, τις υποδομές και τους παροχείς υπηρεσιών, και φυσικά από τις αγορές και την κοινωνία. Αν δουλεύετε σε έργα σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά για την κοινωνία και τις αγορές. Αλλά το MECHanisms προτείνει πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να κινητοποιήσετε την κοινότητα, τα δίκτυα απλών ανθρώπων και ιθυνόντων, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να πετύχετε μια άμεση αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι με το που τελειώνει το έργο σας, τα πράγματα επιστρέφουν στην προγενέστερη κατάσταση, όπως ήταν πριν ξεκινήσει. Αυτόσυμβαίνει γιατί η συμπεριφορά διαμορφώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο περιβάλλον. Αν δουλεύετε σε έργα σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να μην είστε ικανοί να αλλάξετε ολόκληρο το περιβάλλον των ενεργειακών χρηστών. Αλλά το MECHanisms καταδεικνύει πώς το έργο σας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία δικτύων, πρακτικών και συστημάτων που θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της δουλειάς σας μετά το πέρας του έργου σας. 

Υποστηρίζοντας τόσο νέους όσο και έμπειρους χειριστές έργων

Το MECHanisms στοχεύει στο να βοηθήσει τόσο έμπειρους όσο και άπειρους χειριστές έργων. Αν μόλις ξεκινάτε, παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για να κατανοήσετε, να σχεδιάσετε, να υλοποιήσετε, να αξιολογήσετε και να μάθετε. Αν έχετε χρόνια εμπειρίας, το MECHanisms στοχεύει να σας προσφέρει εργαλεία για να ξανασκεφτείτε τις πρακτικές σας ώστε:

  • να εμβαθύνετε στην κατανόησή σας ως προς την ομάδα-στόχο σας και το πλαίσιό της
  • να διευρύνετε την γκάμα προσεγγίσεων και εργαλείων που χρησιμοποιείτε στα έργα σας
  • να κινητοποιήσετε την ομάδα-στόχο σας και τους ιθύνοντες σε διαρκή αξιολόγηση και μάθηση
  • να βελτιώσετε την ικανότητα του οργανισμού σας να δημιουργήσει βαθύτερες και πιο διαρκείς αλλαγές στην κοινότητά σας

Βάσει τόσο της πράξης όσο και της έρευνας

Το MECHanisms βασίζεται τόσο στην πράξη όσο και στην έρευνα. Έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου CHANGING BEHAVIOUR, ένα έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο CHANGING BEHAVIOUR, χρησιμοποιήσαμε μια διεξοδική ανάλυση της βιβλιογραφίας, μια βάση δεδομένων 100 έργων, μια λεπτομερή μετα-ανάλυση 27 μελετών περιπτώσεων, συνεντεύξεις από 24 ενδιάμεσους οργανισμούς, ανατροφοδότηση από 170 ενεργειακούς της πράξης, καθώς και έξι πιλοτικά έργα για να δημιουργήσουμε την εργαλειοθήκη MECHanisms.