Εισαγωγή στο εργαλείο MECHanisms

Step-by-step themesΤο πιο σημαντικό κομάτι του εργαλείου είναι ο Οδηγός Βήμα-Βήμα. Ο οδηγός Βήμα-Βήμα προσφέρει συμβουλές για τη βελτίωση των έργων που επιδιώκουν την ενεργειακή αλλαγή αναφορικά με τα εξής τρία θέματα: Κατανόηση, Σχεδιασμός & Υλοποίηση, και Αξιολόγηση & Μάθηση. Κάθε θέμα αποτελείται από 4 ή 5 βήματα. Ελπίζουμε το εργαλείο να αποβεί χρήσιμο τόσο σαν ένα γρήγορα προσβάσιμο σημείο αναφοράς όσο και ως έμπνευση για υπευθύνους έργου που χρειάζονται να συντονίσουν το σχέδιο δράσης του έργου τους. Δεδομένου ότι το εργαλείο περιέχει περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί κανείς να συγκρατήσει από μια πρώτη γρήγορη περιήγησή του, η πρώτη εμπειρία μπορεί να είναι  Because the toolkit contains more information than is possible to grasp in a quick session, the first experience might be δύσκολη. Για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερβολικής πρόσληψης πληροφοριών, προτείνουμε τα παρακάτω μονοπάτια μάθησης:

 • Κάντε μια γρήγορη περιήγηση σε 15 λεπτά
  Περιηγηθείτε τυχαία στα διάφορα βήματα και σταθείτε περίπου 1 λεπτό σε κάθε βήμα.
 • Αν έχετε στη διάθεσή σας 1 ώρα
  (15 λεπτά) Ξεκινήστε με μια σύντομη περιήγηση, ώστε να δείτε τα κύρια μηνύματα. 
  (15 λεπτά) Ελέγξτε τις κύριες οδηγίες και εργαλεία από τα τρία βήμα που είναι πιο σημαντικά για εσάς επί του παρόντος.
  (10 λεπτά) Ελέγξτε αν η χώρα σας είναι μεταξύ αυτών που περιγράφονται εδώ και ελέγξτε μία μελέτη περίπτωσης από την επιλεγμένη χώρα σας.
 • Αν έχετε παραπάνω χρόνο
  Κάντε τη γρήγορη ανασκόπηση και μετά εστιάστε σε ό,τι σας ενδιαφέρει παραπάνω. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε να βλέπετε τα ιστορικά και γνώσεις στα γρήγορα για τα βήματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Συγκρίνετε το πλάνο εργασίας του έργου σας με τις βασικές οδηγίες για κάθε βήμα. 
   

Περισσότερες πληροφορίες πάνω στη δομή του εργαλείου και τις έννοιες.