Εργαλεία για να εμπλέξετε την κοινότητα.

Υπάρχουν βασικά τρεις κατηγορίες λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι θα δέχονταν να εμπλακούν στο έργο σας:

Η κοινωνική επιρροή είναι σημαντική όσον αφορά τις αλλαγές ενεργειακής συμπεριφοράς, αφού η χρήση ενέργειας επηρεάζε&t

Οι άνθρωποι συχνά δεν κινητοποιούνται τόσο μέσω συμβουλών που έρχονται από "πάνω", π.χ. από την κυβέρνηση.

Οι ιδιώτες μπορεί να το βρίσκουν δύσκολο να αλλάξουν αν το περιβάλλον τους δεν υποστηρίζει την αλλαγή.