Εργαλεία για να επηρεάσετε τις επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας

Όσο μεγαλύτερη η επένδυση, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι θέλουν να βεβαιώνονται ότι κάνουν τη σωστή επιλογή.

Οι ενεργειακές επενδύσεις μπορεί να είναι περίπλοκές και η έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης και παροχέων ενεργε&io

Τα λογικά επιχειρήματα θα πρέπει να παρουσιαστούν με τρόπο που να σχετίζεται με την ομάδα στόχου.

Η συμπεριφορά ως προς τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι πιο ορθολογική σε σχέση με τη συνηθισμένη

Οι άνθρωποι έχουν γενικά σχετικά μικρή γνώση της ενεργειακής τους κατανάλωσης.