Ενεργή συλλογή ανατροφοδότησης (feedback)

active_collection_of_feedback2.JPGΑυτός ο πίνακας σας βοηθά να συλλέξετε πληροφορίες από τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πίνακα, μπορείτε να συλλέξετε κάθε δομημένη αντίδραση από τους ενδιαφερόμενους για το έργο σας, καθώς και κάθε αυθόρμητη αντίδραση που μπορεί να λάβατε (ανατροφοδότηση από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, φόρουμ στην ιστοσελίδα σας, νέα που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, κλπ). Όποιο κι αν είναι το κανάλι επικοινωνίας, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τυχόν σχόλια που λαμβάνετε ώστε να μπορείτε να βελτιώνετε το έργο σας και να εισάγετε αλλαγές αν χρειαστεί.  

Στα σημεία καμπής (ορόσημα) του έργου σας, να συλλέγετε αντιδράσεις συστηματικά μέσω ενός από τα παρακάτω κανάλια:

  • μια έρευνα (βλ. Παράδειγμα σε αυτή τη σελίδα)
  • συνεντεύξεις με τους κρίσιμους ενδιαφερόμενους ή μέλη της ομάδας-στόχου
  • συναντήσεις κατά τις οποίες παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου και αναζητάτε feedback (είτε μέσω αυθόρμητων σχολίων ή μέσω μιας οργανωμένης συνεδρίας ομάδας εργασίας για εκμαίευση σχολίων) 
What you need to do: 

  • Προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας-στόχου) που έχουν προσδοκίες κρίσιμες για το έργο σας και την επιτυχία του. 
  • Οργανώστε μια συστηματίκή συλλογή αντιδράσεων μέσω ερευνών