Στρατηγική αξιολόγηση των εταιρικών σχημάτων

strategic-assessment-partnerships.jpgΜόλις έχετε προσδιορίσει τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του έργου σας, μπορείτε να αρχίσετε να σκέφτεστε πώς να συνεργαστείτε τα διάφορα μέρη που επηρεάζουν το έργο σας. Μπορείτε να απεικονίσετε τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αξιολογηθεί η σημασία τους για το έργο σας χρησιμοποιώντας ένα τροποποιημένο πλέγμα Ισχύος / Ενδιαφέροντος που ονομάζουμε Οπτικοποίηση Στρατηγικών Ενδιαφερομένων.

Αποφασίστε με ποιον θα συνεργαστείτε και πώς απαντώντας στις εξής ερωτήσεις:

  • Ποια είναι τα κύρια μέρη που επηρεάζουν το πρόβλημα πάνω στο οποίο δουλεύετε; 
  • Τι κάνουν για το πρόβλημα επί του παρόντος; 
  • Ποια είναι τα κύρια συμφέροντά τους σε σχέση με το σημείο εστίασης του προβλήματός σας;
  • Έχετε κοινά συμφέροντα; 
  • Έχετε αντικρουόμενα συμφέροντα;
  • Τι θα συμβεί στο έργο σας αν αγνοήσετε τελείως τα συμφέροντα του συγκεκριμένου ενδιαφερόμενου;
  • Τι θα συμβεί στο έργο σας αν το προσαρμόσετε ακριβώς στα συμφέροντα του συγκεκριμένου ενδιαφερόμενου;
What you need to do: 
1. Σκεφτείτε τα είδη των σχέσεων που επιθυμείτε να αναπτύξετε με τους ενδιαφερομένους σας (βλ. τις ερωτήσεις παρακάτω Τι πρέπει να προσέξετε)

2. Χρησιμοποιείστε το πρότυπο Οπτικοποίηση Στρατηγικών Ενδιαφερομένων (μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω) για να αποφασίσετε αν:

(α) θα συνεργαστείτε στενά
(β) θα τους κρατήσετε ικανοποιημένους χωρίς όμως να κάνετε μεγάλους συμβιβασμούς
(γ) θα τους παρακολουθείτε και θα τους κρατάτε ενήμερους
(δ) μόνο θα τους κρατάτε ενήμερους

3. Αποφασίστε ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα για να αναπτύξετε και να διατηρήσετε το σωστό είδος σχέσης με κάθε τύπο ενδιαφερομένου.