Κινητοποιήστε τους ιθύνοντες

Οι ιδιώτες μπορεί να το βρίσκουν δύσκολο να αλλάξουν αν το περιβάλλον τους δεν υποστηρίζει την αλλαγή. Μια αλλαγή για να αντέξει στο χρόνο άπαιτεί μια ευρύτερη αλλαγή της κοινωνικής και τεχνικής οργάνωσης της καθημερινότητας. Μικρά έργα δεν μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο το περιβάλλον των τελικών χρηστών, αλλά μπορούν να κινητοποιήσουν τους σχετικούς ιθύνοντες και "θεματοφύλακες", όπως οι παροχείς υπηρεσιών, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων ή οι μικρέμποροι.

What you need to do: 
  • Σχεδιάστε το έργο σας ώστε να επωφεληθούν όλοι οι σχετικοί ιθύνοντες (συμπεριλαμβανομένης της ομάδας-στόχου σας).
  • Δημιουργήστε καταστάσεις win-win ωστέ να θέλουν οι σχετικοί ιθύνοντες να συμμετέχουν στο έργο σας.
  • Να κρατάτε ενήμερους τους ιθύνοντες σχετικά με το τι συμβαίνει στο έργο σας.
  • Προσκαλέστε τους να συνεισφέρουν και επιτρέψτε τους να πάρουν κάποια από τα εύσημα για την επιτυχία.
  • Κατασκευάστε τοπικά δίκτυα μεταξύ των σχετικών ιθυνόντων ώστε οι αλλαγές να διατηρηθούν και μετά το πέρας του έργου σας. 
When does it work?: 
Αυτό το εργαλείο είναι σημαντικό όταν θέλετε η αλλαγή της συμπεριφοράς να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας. Είναι πιθανό να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο όταν
  • η ομάδα-στόχος σας εξαρτάται από άλλους ιθύνοντες 
  • υπάρχει κοινή συμφωνία μεταξύ των ιθυνόντων επί της σπουδαιότητας του θέματος
  • υπάρχει μια πραγματικά win-win κατάσταση που μπορεί να επιτευχθεί: για παράδειγμα
What do you need to look out for: 

► Η συμμετοχή των ιθυνόντων μπορεί να απαιτεί συμβιβασμούς - πρέπει να παραμένετε σε εγρήγορση και να βεβαιωθείτε ότι δε χρειάζεται να συμβιβαστείτε πάρα πολύ

►Πρέπει να βρείτε και να εμπλέξετε ιθύνοντες που να τους εμπιστεύεται η ομάδα-στόχος σας

► Η διαπραγμάτευση με τους ιθύνοντες απαιτεί χρόνο και πόρους