Työkalupakin rakenne ja käsitteet

Step-by-step themesOikealla oleva kuva näyttää Reittioppaan rakenteen sekä esittelee Vaiheen 1 sisällön.

Vaiheet tarjoavat neuvoja hankkeen suunitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yhdessä ne pyrkivät kattamaan muutoshankkeen kaikki tärkeimmät näkökohdat."

Jokaisessa reittioppaan vaiheessa on johdanto ja toimintaohjeita. Kaikkiin vaiheisiin kannattaa tutustua jo hanketta suunniteltaessa. Esimerkiksi: olisi liian myöhäistä alkaa soveltaa "Arvioi & Kehitä" osion neuvoja vasta sitten, kun hankkeesi on päättynyt. 

Reittioppaan vaiheissa on linkkejä työkaluihin, tietoiskuihin sekä taustatietoon (Backgrounds, englanniksi). Ne tarjoavat tarvittaessa lisätukea ja tietoja kunkin vaiheen toimintaohjeisiin.

Työkalut ovat "yksityiskohtaisia toimenpiteitä hankkeen parantamiseksi",

Tietoiskut ovat "varoituksia, vinkkejä tai muistutuksia".

Backgrounds (englanniksi) "tarjoavat lisätietoja eri vaiheissa esiteltyihin aiheisiin".

Työkaluissa on ladattavia malleja tai tarkastuslistoja (ppt tai word), joita voit käyttää sellaisenaan tai räätälöidä tarpeisiisi.

Mallit & tarkistuslistat ovat "ladattavia dokumentteja hankesuunnittelun visualisoimiseksi tai dokumentoimiseksi". 

Muut ylävalikon pääosiot (Työkalut & Vinkit, Dig Deeper (englanniksi)) listaavat kaiken tietyntyyppisen sisällön (kaikki työkalut, tietoiskut, Backgrounds-sivut ja Case Studies -sivut), joihin Reittioppaan vaiheissa on linkkejä. Dig Deeper-valikko tarjoaa kaksi muutakin tapaa selailla sisältöä: maittain tai kohderyhmittäin.  Nämä profiilit ovat hyödyllisiä, jos olet kiinnostunut tiettyä maata (esim. Suomea) taikka tiettyä kohderyhmää (vaikkapa julkisia rakennuksia) koskevista sisällöistä (englanniksi).

Country profiles -maaprofiilit "antavat taustatietoa eri maiden energiatilanteesta sekä linkkejä olennaisiin energiapolitiikan toimijoihin kyseisessä maassa."

Target group -kohderyhmäkuvaukset "esittelevät energiansäästöhankkeiden kohderyhmien erityispiirteitä ja tarjoavat linkkejä tiettyä kohderyhmää koskeviin sisältöihin."