Developing projects with a broader reach and more durable effects

iStock_000007832203XSmall.jpgJokaisessa hankkeessa kohdataan uusia haasteita ja opitaan uutta. Voisi ajatella, että siinä oppii kuin itsestään. Kiinnittämällä huomiota oppimiseen voit kuitenkin vahvistaa organisaatiosi kykyä oppia toimimaan entistä paremmin sekä ymmärrystä siitä, miksi jotkut työtavat toimivat tai eivät toimi tietyssä ympäristössä.

Toimintaohjeita: 

Varaa aikaa pohtiaksesi yhdessä työkavereidesi kanssa hankettanne ja sen tärkeimpiä opetuksia. Tee näin säännöllisesti hankkeen aikana (esimerkiksi tärkeiden virstanpylväiden yhteydessä). Varaa myös aikaa pohdintaan hankkeen päätyttyä - ennen kuin alat suunnitella seuraavaa!

1. Varaa käsille kaikki käytettävissä olevat hankeen arviointitulokset ja -havainnot.

2. Käytä työkalua Hankkeen sisäinen väliarviointi  hankkeen aikana järjestettäviin aivoriihiin.

3. Hyödynnä työkalua: Hankkeen sisäinen loppuarviointi hankkeen loputtua pidettävässä aivoriihessä. 

4. Hyödynnä näin saatua tietoa organisaatiosi työtapojen jatkuvaan parantamiseen.

korjattu_kuva_step4.gif Pääst&aum

Toimintaohjeita: 

1. Mieti, mitkä sidosryhmät voivat auttaa tai estää hankettasi.

2. Tee sidosryhmäkartta (Työkalu: Sidosryhmien tunnistaminen).

3. Tunnista, keitä pitäisi osallistaa ja miten (Työkalu: Strategiset kumppanuudet).

4. Selvitä mahdollisuuksia rakentaa pysyviä, muutosta tukevia verkostoja, jotka pitävät yllä uusia toimintatapoja hankkeesi päätyttyä  (Lisätietoja englanniksi: Networks promote durable change).

iStock_000000165549XSmall.jpgToimintaympäristöä pohdittaessa on syytä miettiä myös ajoitusta. Näin voit tunnistaa ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Ne voivat liittyä siihen, mitä juuri nyt on meneillään kohderyhmässäsi, heidän välittömässä ympäristössään tai esimerkiksi kansallisen tason ympäristössä.

Toimintaohjeita: 
 1. Järjestä työkavereidesi kanssa aivoriihi ajoituksesta ja tunnista hankkeesi ajoitukseen liittyvät tärkeimmät mahdollisuudet ja uhat (Työkalu: Aivoriihi hyvästä ajoituksesta
 2. Paranna mahdollisuuksien mukaan ajoitustasi
  - tekemällä yhteistyötä meneillään olevien hankkeiden ja kampanjoiden kanssa
  - hyödyntämällä ajankohtaisia politiikkatoimia
 3. Jos toimintaympäristö ei ole kovinkaan suotuisa, voit myös harkita
  - hankkeesi tavoitteiden, kohderyhmien tai sijainnin muuttamista
  - hankkeesi ajoituksen säätämistä (esim. hankkeen aloituksen viivyttäminen)
 4. Pidä silmällä tunnistamiasi ajoitustekijöitä ja niiden kehitystä läpi koko hankkeesi.
Further Reading: 

Further resources on context and timing.

context.jpgToimintaympäristö voi auttaa tai estää hankkeesi tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimintaympäristö koostuu instituutioista, tiedosta, arvoista ja teknisistä ratkaisuista, jotka vaikuttavat hankkeeseesi. 

Toimintaohjeita: 

1. Tunnista hankkeesi toimintaympäristön tärkeimmät piirteet.

2. Arvioi, ovatko ne esteitä vai mahdollisuuksia hankkeellesi (Työkalu: Toimintaympäristön mahdollisuudet ja esteet).

3. Hyödynnä arviotasi hienosäätääksesi hankeideaasi:

 • sopiiko hanke toimintaympäristöönsä?
 • voitko parantaa hanketta niin, että se sopii paremmin toimintaympäristöönsä?
 • voitko parantaa toimintaympäristöä niin, että se tukee hankettasi?

3. Talleta arviosi tulos ja hyödynnä sitä valitessasi ja räätälöidessäsi hankkeesi välineitä (ks. vaihe 7).

4. Seuraa toimintaympäristöäsi koko hankkeen ajan muutosten varalta.

Further Reading: 
Syndicate content