I just started a new project: Understanding Phase

korjattu_kuva_step4.gif Pääst&aum

Toimintaohjeita: 

1. Mieti, mitkä sidosryhmät voivat auttaa tai estää hankettasi.

2. Tee sidosryhmäkartta (Työkalu: Sidosryhmien tunnistaminen).

3. Tunnista, keitä pitäisi osallistaa ja miten (Työkalu: Strategiset kumppanuudet).

4. Selvitä mahdollisuuksia rakentaa pysyviä, muutosta tukevia verkostoja, jotka pitävät yllä uusia toimintatapoja hankkeesi päätyttyä  (Lisätietoja englanniksi: Networks promote durable change).

iStock_000000165549XSmall.jpgToimintaympäristöä pohdittaessa on syytä miettiä myös ajoitusta. Näin voit tunnistaa ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Ne voivat liittyä siihen, mitä juuri nyt on meneillään kohderyhmässäsi, heidän välittömässä ympäristössään tai esimerkiksi kansallisen tason ympäristössä.

Toimintaohjeita: 
 1. Järjestä työkavereidesi kanssa aivoriihi ajoituksesta ja tunnista hankkeesi ajoitukseen liittyvät tärkeimmät mahdollisuudet ja uhat (Työkalu: Aivoriihi hyvästä ajoituksesta
 2. Paranna mahdollisuuksien mukaan ajoitustasi
  - tekemällä yhteistyötä meneillään olevien hankkeiden ja kampanjoiden kanssa
  - hyödyntämällä ajankohtaisia politiikkatoimia
 3. Jos toimintaympäristö ei ole kovinkaan suotuisa, voit myös harkita
  - hankkeesi tavoitteiden, kohderyhmien tai sijainnin muuttamista
  - hankkeesi ajoituksen säätämistä (esim. hankkeen aloituksen viivyttäminen)
 4. Pidä silmällä tunnistamiasi ajoitustekijöitä ja niiden kehitystä läpi koko hankkeesi.
Further Reading: 

Further resources on context and timing.

context.jpgToimintaympäristö voi auttaa tai estää hankkeesi tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimintaympäristö koostuu instituutioista, tiedosta, arvoista ja teknisistä ratkaisuista, jotka vaikuttavat hankkeeseesi. 

Toimintaohjeita: 

1. Tunnista hankkeesi toimintaympäristön tärkeimmät piirteet.

2. Arvioi, ovatko ne esteitä vai mahdollisuuksia hankkeellesi (Työkalu: Toimintaympäristön mahdollisuudet ja esteet).

3. Hyödynnä arviotasi hienosäätääksesi hankeideaasi:

 • sopiiko hanke toimintaympäristöönsä?
 • voitko parantaa hanketta niin, että se sopii paremmin toimintaympäristöönsä?
 • voitko parantaa toimintaympäristöä niin, että se tukee hankettasi?

3. Talleta arviosi tulos ja hyödynnä sitä valitessasi ja räätälöidessäsi hankkeesi välineitä (ks. vaihe 7).

4. Seuraa toimintaympäristöäsi koko hankkeen ajan muutosten varalta.

Further Reading: 

iStock_000001680387XSmall.jpgOngelmanmäärittelysi pohjalta tiedät varmaan, keihin energiankäyttäjiin haluat vaikuttaa. Kohderyhmänäsi voivat olla omakotiasukkaat, vuokralaiset, asunto-osakeyhtiöt, työntekijät, viranomaiset, opettajat, opiskelijat, naapuruston ihmiset, kollegat taikka kuluttajat tietyllä alueella. Mutta tarvitset heistä myös muutakin tietoa.

Toimintaohjeita: 
 1. Tarkista, miten hyvin tunnet kohderyhmäsi (Työkalu: Miten hyvin tunnet kohderyhmäsi?).
 2. Paranna tuntemustasi pienimuotoisilla, helpoilla käyttäjätutkimuksilla  (Työkalu: Pienimuotoisen käyttäjätutkimuksen keinoja).
 3. Pohdi, miten sisällytät hankkeseesi pienimuotoisen tutkimuksesi tulokset (Tietoisku: Mitä voit oppia pienimuotoisesta käyttäjätutkimuksesta?)
 4. Hyödynnä oppimaasi sovittamalla hankeidoitasi kohderyhmäsi tarpeisiin, esteisiin ja odotuksiin.

 

iStock_000011718394XSmall.jpgEnergian tuhlaus johtuu monista syistä. On tärkeää, että ymmärrät hyvin energian käyttöön liittyvän a) ongelman syyt ja b) ongelman seuraukset. Ongelman syiden perusteella tunnistat, mitä tekijöitä joudut muutamaan ratkaistaksesi ongelman.

Toimintaohjeita: 
 1. Käytä ongelmapuuta määrittääksesi hankkeesi tarkka ongelma ja löytääksesi siihen ratkaisuja  (Työkalu: Ongelman määrittely)
 2. Arvioi kohderyhmäsi valmius muuttaa käyttäytymistään (Tietoisku: Kuinka helppoa on saada aikaan muutoksia käyttäytymisessä?).
 3. Pohdi minkälaista käyttäytymismuutosta pyrit saamaan aikaan (Backgrounds: Two different types of behaviour).
 4. Hyödynnä näin saatua näkemystä määritelläksesi hankkeesi tavoitteet ja tunnistaaksesi muutoksen kohderyhmät
Syndicate content