I'm in the middle of a project: Planning & Doing Phase

DSC04198.jpgPalaute vahvistaa muutosta. Pitääksesi muutosprosessin käynnissä, sinun on annettava palautetta, joka motivoi kohderyhmääsi ja sidosryhmiä. Näkyvät saavutukset vahvistavat uusia tapoja ja innostavat jatkamaan. Palaute voi koskea: 

Toimintaohjeita: 

Päätä, ketkä hankkeeseen osallistuvat tarvitsevat palautetta ja minkälaista.

 1. Valitse oikea aika palautteen antamiseen (ks. Vaihe 13 hyvien virstanpylväiden valitsemiseksi).
 2. Valitse kohderyhmäsi kannalta sopivat palautekanavat ja -muodot.
 3. Päätä, miten usein palautetta annetaan, ottaen huomioon hankkeesi resurssit ja kohderyhmäsi tarpeet.
 4. Räätälöi viestisi kohderyhmäsi tarpeisiin ja interesseihin.
 5. Muista välttää infoähkyä: lyhyet ja selkeät viestit ovat parhaita.
 6. Varmista, että palautteesi auttaa osallistujia ymmärtämään, miksi tavoitteita on (tai ei ole) saavutettu. On tärkeää, että palautteesi on kannustavaa ja positiivista.

Voit käyttää työkalua: Motivointi palautteella ja sen tarkistuslistaa suunnitellaksesi palautteesi hyvin.

Further Reading: 

Further resources on the effectiveness of consumption feedback

engage_your_target_group.jpgEnergiansäästön edistämisen peruskeinojen (Vaihe 8) lisäksi on useita työkaluja, joiden avulla  saat kohderyhmäsi mukaan ja sitoutumaan hankkeseesi.

Toimintaohjeita: 
 1. Valikoi hankkeesi kannalta olennaiset työkalut:  ks. Työkaluja käyttötapojen muuttamiseen tai Työkaluja säästöinvestointien edistämiseen
 2. Mieti myös, miten saat mukaan kohderyhmäsi sosiaalisen verkoston: ks. Työkaluja yhteisön osallistamiseksi
 3. Mieti sopivatko työkalut hankkeesi toimintaympäristöön.
 4. Käytä työkaluja herkällä silmällä ja joustavasti: varaudu muuttamaan lähestymistapaasi, jos asiat eivät suju odotustesi mukaisesti.
Further Reading: 

Further resources on target group engagement

iStock_000004504871XSmall.jpgKun olet suunnitellut hankkeesi, on syytä testata toimivatko suunnitelmasi ennen kuin toteutat ne suuressa mittakaavassa. Tämä on tärkeää koska:

Toimintaohjeita: 
 1. Valmista materiaalia, jonka avulla voit esitellä suunnitelmasi ja ideasi
 2. Testaa suunnitelmasi ja ideasi ja kirjaa saatu palaute (ks. Työkalu: Testaa hankesuunnitelmasi).
 3. Hyödynnä saamaasi palautetta parantaaksesi suunnitelmiasi ja ideoitasi.
lampun_vaihtaminen.jpgTyypillisiä energiansäästön edistämisen keinoja ovat taloudellinen tuki ja rahoituspalvelut, tiedotus- ja viestintäkampanjat, mittarit ja laskutuspalaute, energiakatselmukset, energianeuvonta sekä vapaaehtoiset ohjelmat ja sitoumukset.

Jos tunnistat selkeästi ratkaisua kaipaavan ongelman (ks.

Toimintaohjeita: 

1. Valikoi ongelmaasi sopivat keinot (ks. työkaluryhmän Räätälöi keinosi toimintaympäristöön johdanto). Jos tarvitset lisää apua oikeiden keinojen valintaan, suosittelemme Agency NL:n tarjoamaa Digital Instrument Planner -työkalua.

2. Mieti, miten valitsemiasi keinoja on tarpeen räätälöidä hankkeesi toimintaympäristöön (katso neuvoja kuhunkin keinoon työkaluryhmästä: Räätälöi keinosi toimintaympäristöön).

3. Jos tarpeen, lue lisää kustakin keinosta (ks. Backgrounds: Instruments to promote energy savings). Taustatiedoissa kerrotaan lisää kunkin keinon onnistumisen edellytyksistä sekä räätälöintimahdollisuuksista.

Further Reading: 

iStock_000001434245XSmall.jpgTarvitset kohderyhmäsi apua päästäksesi tavoitteeseesi, energiansäästöön, joten on keksittävä keinot saada heidät osallistumaan. Tämä käy parhaiten, jos suunnittelet hankkeesi kohderyhmäsi tarpeita ajatellen. Sitä voidaan nimittää "alhaalta ylöspäin" -lähestymistavaksi.

Toimintaohjeita: 
 1. Arvioi hankkeesi eri osa-alueiden joustomahdollisuudet (Työkalu: Missä voit joustaa?)
 2. Pohdi tämän perusteella, mitkä hankkeesi osa-alueet ovat ennalta määrättyjä ja mitä osa-alueita taas voit muuttaa, jos kohderyhmälläsi tai sidosryhmillä on muita ehdotuksia.
 3. Valitse hankkeellesi hyvä tasapaino "alhaalta ylöspäin" ja "ylhäältä alaspäin" suuntautuvien elementtien välillä: missä voit muokata hankettasi sovittaaksesi se kohderyhmäsi ja tärkeiden sidosryhmien tarpeisiin, ja missä on parasta pitäytyä omissa suunnitelmissasi?
Further Reading: 

Further resources on models of behaviour change.

picture_define_progress_and_requirements.jpgHankkeesi onnistuminen riippuu usein siitä, miten kirkkaasti olet määritellyt tavoitteet ja tavoitellut tulokset. Seurataksesi, miten lähellä tai kaukana olet tavoitteitesi toteutumista ja tulosten saavuttamista, tarvitse indikaattoreita, jotka toimivat tienviittoina pitkin matkaa.
Toimintaohjeita: 
 1. Käytä työkalua Määrittele tavoitteet ja hallitse ulkoiset odotukset määritelläksi ja hallitaksesi hankkeesi edistymisen indikaattoreita.
 2. Talleta kehittämäsi indikaattorit ja muu tieto ja hyödynnä niitä arvioidaksesi hankettasi pitkin matkaa tärkeimpien virstanpylväiden kohdalla (Vaihe 13: Arvioi ja paranna).
 3. Lisätietoa onnistumisen kriteereistä indikaattoreista ja lähtötasoista löytyy englanniksi seuraavilta sivuilta: Backgrounds: Why is it important to track your progress? and Quantify and qualify project success.
Syndicate content