2.1.3

context.jpgToimintaympäristö voi auttaa tai estää hankkeesi tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimintaympäristö koostuu instituutioista, tiedosta, arvoista ja teknisistä ratkaisuista, jotka vaikuttavat hankkeeseesi. 

Toimintaohjeita: 

1. Tunnista hankkeesi toimintaympäristön tärkeimmät piirteet.

2. Arvioi, ovatko ne esteitä vai mahdollisuuksia hankkeellesi (Työkalu: Toimintaympäristön mahdollisuudet ja esteet).

3. Hyödynnä arviotasi hienosäätääksesi hankeideaasi:

  • sopiiko hanke toimintaympäristöönsä?
  • voitko parantaa hanketta niin, että se sopii paremmin toimintaympäristöönsä?
  • voitko parantaa toimintaympäristöä niin, että se tukee hankettasi?

3. Talleta arviosi tulos ja hyödynnä sitä valitessasi ja räätälöidessäsi hankkeesi välineitä (ks. vaihe 7).

4. Seuraa toimintaympäristöäsi koko hankkeen ajan muutosten varalta.

Further Reading: 
Syndicate content