Ladattavat mallipohjat ja tarkistuslistat

Kaikki ladattavat mallipohjat ja tarkistuslistat ovat kerätty tähän yhteen. Lisätietoa tietystä mallipohjasta tai tarkistuslistasta saa kun klikkaa kyseistä työkalusivua (klikkaa "Yhteenkuuluva työkalu").

Mallipohja tai tarkistuslista Ladattava tiedosto Yhteenkuuluva työkalu
Arviointitaulukko: missä voit joustaa? Missä voit joustaa?
Hankkeen sisäinen loppuarvionti: kysymyksiä Hankkeen sisäinen loppuarviointi
Hankkeen väliarviointi Hankkeen sisäinen väliarviointi
Ongelmapuu: mallipohja Ongelman määrittely
Opas ja tarkistuslista haastattelujen tekemiseen Kuinka tehdä haastattelu?
Opas ja tarkistuslista kenttähavaintojen tekemisen Kuinka tehdä havainnointitutkimusta?
Opas ja tarkistuslista kyselyn tekemiseen
Opas ja tarkistuslista ryhmäkeskustelujen tekemiseen
Strategiset kumppanuudet Strategiset kumppanuudet
Tarkistuslista: mitä tiedät kohderyhmästäsi Miten hyvin tunnet kohderyhmäsi?
Tarkistuslista: suunnittele motivoivaa palautetta kohderyhmällesi ja sidosryhmille Motivointi palautteen avulla
Taulukko hankkeen arviointiin ja parantamiseen Arvioi ja paranna hankettasi
Taulukko tavoitteiden määrittelemiseksi ja ulkoisten odotusten hallitsemiseksi Määrittele tavoitteet ja hallitse ulkoiset odotukset
Taulukko: palautteen kerääminen ja hyödyntäminen Palautteen kerääminen
Visualisoi sidosryhmät Sidosryhmien tunnistaminen
Voimakenttäanalyysi Toimintaympäristön mahdollisuudet ja esteet