Työkaluja yhteisön osallistamiseksi

Tämä työkalu antaa ohjeita yhteisön saamiseksi mukaan hankkeeseen:

  • Osallista hauskoilla tapahtumilla
  • Hyödynnä sosiaalista tukea ja painetta
  • Varmista kaikkien osallistuminen
  • Käytä vertaisviestintää
  • Sitouta sidosryhmät

Klikkaa alla olevia otsikkoja lukeaksesi lisää sinulle tärkeistä työkaluista.

Periaatteessa on kolmenlaisia syitä miksi ihmiset sitoutuvat hankkeeseen:
1. henkilökohtaiset tai turvallisuuteen liittyvät syyt (kuten rahan säästö tai perheestä huolehtiminen)
2. sosiaaliset syyt (kuuluminen johonkin ryhmään tai toisten arvostus)
3. moraaliset syyt tai itsensä toteuttaminen (kuten ympäristön säästäminen tai ongelmien ratkaisu)

Sosiaalinen tuki on tärkeä muutettaessa energian käyttötapoja, koska normit ja sosiaaliset käytännöt vaikuttavat energiankäyttöön. Monia käyttäytymistapoja opitaan matkimalla muita. Sosiaalinen tuki on tärkeää monestakin syystä: se antaa ’moraalista tukea’ ja vahvistaa sitoutumista, mutta voi tarjota myös ’käytännön tukea’ vertaisneuvonnan kautta. Sosiaalinen paine on kolikon kääntöpuoli.

Yksilö voi tuntea itsensä avuttomaksi valtavien ongelmien edessä, kuten esim. ilmastonmuutos, jollei jokainen tee osaansa niiden ratkaisemiseksi. Yksittäisten ihmisten uhraukset esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat turhia, ellei voida varmistua, että kaikki tekevät osansa.

Siksi on tärkeää, että kohderyhmä tietää, että muutkin osallistuvat energiatalkoisiin ja työskentelevät yhdessä ongelman ratkaisemiseksi.

Ihmiset eivät aina ole niin sitoutuneita ’ylhäältä’ tulevaan neuvontaan, kuten esim. viranomaisiin. Yleinen neuvonta pitää aina sopeuttaa vallitseviin oloihin. On helpompaa saada loppukäyttäjät mukaan, jos viesti tuodaan lähelle heidän arkielämäänsä.

Yksilön voi olla vaikea saada muutos aikaan, jos ympäristö ei tue muutosta. Sidosryhmien osallistaminen on tärkeää, koska loppukäyttäjät eivät yksin päätä energiankulutuksestaan. Energiansäästöhankkeisiin tarvitaan mukaan oleellisia sidosryhmiä ja ’portinvartijoita’ kuten palveluntarjoajia tai vähittäiskaupan edustajia.