Työkaluja säästöinvestointien edistämiseen

Tämä Työkaluryhmä tarjoaa sinulle neuvoja kuinka edistät energiansäästöinvestointeja:

  • Vetoa tunteisiin
  • Vetoa järkeen
  • Tarjoa tukea ja palveluita
  • Tiedon läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys
  • Rakenna luottamusta

Klikkaa otsikoita alapuolella lukeaksesi lisää työkaluista.

Energiansäästöinvestoinnit ovat yleensä järkiperäisempiä kuin käyttötavat, koska ne edellyttävät enemmän informaatiota. Kuitenkin tiedämme, että ostokäyttäytyminen on harvoin täysin rationaalista. Järkisyitä tarvitaan hankinnan oikeuttamiseen, mutta todellinen motiivi perustuu harvoin pelkästään laskelmointiin. 

Tunteisiin vetoaminen voi olla positiivista tai negatiivista:

Järkisyitä tarvitaan, ja ne pitäisi esittää kohderyhmän tarpeet huomioon ottaen. Kohderyhmä tarkastelee energiansäästöä toisella tavalla kuin sinä. Monet kotitaloudet ja yritykset haluavat lyhyen ’takaisinmaksuajan’ (kuoletusaika) (esim. 3-5 vuotta) energiansäästöinvestoinnilleen ja harvoin laskevat pitkän ajan arvoa investoinnille (esim. sisäistä tuottoprosenttia, nykyarvoa).

Ihmiset tietävät varsin vähän omasta energiankäytöstään tai vaihtoehtoisista ratkaisuista sen vähentämiseksi. Tieto, joka on sinulle hyödyllistä, ei aina ole hyödyllistä kohderyhmällesi. Suuren tietomäärän tarjoaminen voidaan kokea hämmentäväksi.

Energiansäästöinvestoinnit voivat olla monimutkaisia ja riittävän tuen ja palveluiden puute voi olla suuri este kohderyhmällesi. Kaikkia palveluntarjoajia ei pidetä luotettavina tai liikkeellä on huhuja epäonnistuneista remonteista. Luotettavien ja rehellisten palveluntarjoajien verkosto alentaa kynnystä investoida energian säästöön.

Mitä suuremmasta investoinnista on kysymys, sitä enemmän ihmiset haluavat varmistua siitä, että he tekevät oikean ratkaisun. Liikkeellä on usein huhuja, joissa moititaan energiansäästötuotteita. Kun ihmiset ovat epävarmoja, heillä on taipumus seurata muiden esimerkkiä, samanlaisten kuin he itse ovat.