Palautteen kerääminen

active_collection_of_feedback2.JPGTämä taulukko auttaa sinua suunnittelemaan palautteen keräämistä avainsidosryhmiltä. Taulukon avulla voit seurata sekä strukturoitua palautetta sidosryhmiltä että pyytämättä saatua palautetta (jota voit saada esim. seuraamalla paikallista mediaa, hankkeen omilta verkkosivuilta, kuulopuheista, yms.). Riippumatta siitä mitä kanavaa pitkin palaute tulee, on tärkeää pitää kirjaa kaikista saaduista kommenteista, jotta voit tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia hankkeeseen.

Palautetta on hyvä kerätä systemaattisesti erityisesti keskeisten virstanpylväiden yhteydessä esim. joillakin seuraavista tavoista:

  • kysely (katso esimerkki tällä sivulla)
  • tärkeän sidos- tai kohderyhmän edustajan haastattelu
  • tapaaminen, jossa kerrot hankkeen edistymisestä ja keräät palautetta (joko pyytämättä saatuja kommentteja tai järjestetty työpaja palautteen keräämiseksi)

 

Toimintaohjeita: 

  • yritä valita sellaiset sidosryhmän jäsenet (myös kohderyhmän jäsenet), joilla on kriittisiä odotuksia hankettasi ja sen onnistumista kohtaan
  • organisoi järjestelmällinen palautteenkeruu tekemällä kyselyjä, haastatteluja tai järjestämällä tapaamisia tärkeiden sidosryhmien kanssa
  • kirjaa sidosryhmiltä saamasi palaute ja arvioi kuinka tärkeitä nämä ehdotukset ovat hankkeelle. Jos saat palautetta pyytämättä, kirjaa myös nämä palautteet muistiinpanoihisi merkiten tarkasti mistä sait palautteen
  • merkitse taulukkoon, mitkä muutosehdotuksista on mahdollisia toteuttaa ja myös milloin on mahdollista tehdä ehdotettuja muutoksia
  • HUOM. Muista informoida sidosryhmiäsi miten olet hyödyntänyt heidän antamaansa palautetta!