Strategiset kumppanuudet

strategic-assessment-partnerships.jpgKun olet selvillä mitä ovat projektisi keskeiset sidosryhmät, on syytä miettiä miten aiot työskennellä näiden hankkeeseesi vaikuttavien eri tahojen kanssa. Voit tunnistaa sidosryhmiäsi ja arvioida niiden tärkeyttä hankkeelle käyttämällä Power/Interest nelikenttää, jota tässä kutsutaan Strategisten kumppaneiden analyysiksi. 

Päätä kenen kanssa ja miten työskentelet vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat tärkeimmät tahot, jotka vaikuttavat ongelmaasi?
  • Mitä nämä tahot nyt tekevät ongelmalle?
  • Mitkä ovat näiden tahojen tärkeimmät intressit hankkeeseesi liittyen?
  • Onko yhteisiä intressejä?
  • Onko vastakkaisia intressejä?
  • Mitä tapahtuisi hankkeellesi, jos täysin jättäisit huomiotta näiden sidosryhmien intressit?
  • Mitä tapahtuisi hankkeellesi, jos täysin sopeuttaisit oman hankkeesi näiden sidosryhmien intresseihin?

 

Toimintaohjeita: 
1. Mieti minkälaisia suhteita haluat luoda kuhunkin sidosryhmään hyödyntäen yllä mainittuja kysymyksiä.

2. Käytä Strategiset kumppanuudet nelikenttää tunnistaaksesi kenen kanssa haluat:

(a) työskennellä tiiviisti
(b) pitää tyytyväisinä mutta ei liikaa kompromisseja
(c) seurata ja pysyä ajan tasalla
(d) vain pysyä ajan tasalla

3. Määrittele oikeat toimenpiteet