Sitouta sidosryhmät

Yksilön voi olla vaikea saada muutos aikaan, jos ympäristö ei tue muutosta. Sidosryhmien osallistaminen on tärkeää, koska loppukäyttäjät eivät yksin päätä energiankulutuksestaan. Energiansäästöhankkeisiin tarvitaan mukaan oleellisia sidosryhmiä ja ’portinvartijoita’ kuten palveluntarjoajia tai vähittäiskaupan edustajia.

Toimintaohjeita: 
  • Suunnittele hankkeesi siten, että kaikki tärkeät sidosryhmät (myös kohderyhmät) hyötyvät
  • Kehitä win-win-tilanteita, jotta tärkeät sidosryhmät haluavat osallistua hankkeeseen
  • Pidä sidosryhmät ajan tasalla siitä mitä hankkeessa tapahtuu
  • Kutsu heitä osallistumaan ja anna heidän saada osansa onnistumisesta
  • Rakenna paikallisia verkostoja tärkeiden sidosryhmien kanssa ja pidä yhteyksiä myös hankkeen jälkeen
Missä tilanteissa se toimii?: 
Tämä työkalu on tärkeä, kun haluat juurruttaa käyttäytymisen muutoksen jokapäiväiseksi toiminnaksi. Tämä on tärkeää kun
  • kohderyhmä on riippuvainen muista sidosryhmistä
  • sidosryhmillä on jaettu yhteisymmärrys asian tärkeydestä
  • on todellisia mahdollisia win-win-tilanteita: esimerkiksi kun kaikkien saavutettavissa on selkeitä taloudellisia hyötyjä ja kun ei ole vahvoja, selkeitä vastustajia
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?: 

► Sidosryhmien sitouttaminen voi vaatia kompromisseja – sinun täytyy olla tarkkana ja pitää huoli että et tee liikaa myönnytyksiä

Sinun täytyy löytää sellaisia sidosryhmiä, joihin kohderyhmäsi luottaa

Sidosryhmien kanssa neuvotteleminen vaatii aikaa ja resursseja