Vaihe 1: Määritä ongelma

iStock_000011718394XSmall.jpgEnergian tuhlaus johtuu monista syistä. On tärkeää, että ymmärrät hyvin energian käyttöön liittyvän a) ongelman syyt ja b) ongelman seuraukset. Ongelman syiden perusteella tunnistat, mitä tekijöitä joudut muutamaan ratkaistaksesi ongelman. Seurausten tunnistaminen auttaa määrittämään, miksi muut saattavat auttaa tai estää sinua ongelman ratkaisemisessa.

Ongelman analysointi ja määrittely auttaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkälaisia muutoksia haluat saada aikaan?
  • Pystyvätkö energian käyttäjät todella vaikuttamaan ongelmaan?
  • Mitkä seikat estävät muutosta?

 

Toimintaohjeita: 
  1. Käytä ongelmapuuta määrittääksesi hankkeesi tarkka ongelma ja löytääksesi siihen ratkaisuja  (Työkalu: Ongelman määrittely)
  2. Arvioi kohderyhmäsi valmius muuttaa käyttäytymistään (Tietoisku: Kuinka helppoa on saada aikaan muutoksia käyttäytymisessä?).
  3. Pohdi minkälaista käyttäytymismuutosta pyrit saamaan aikaan (Backgrounds: Two different types of behaviour).
  4. Hyödynnä näin saatua näkemystä määritelläksesi hankkeesi tavoitteet ja tunnistaaksesi muutoksen kohderyhmät