Vaihe 10: Sitouta kohderyhmäsi

engage_your_target_group.jpgEnergiansäästön edistämisen peruskeinojen (Vaihe 8) lisäksi on useita työkaluja, joiden avulla  saat kohderyhmäsi mukaan ja sitoutumaan hankkeseesi. Hankkeesi onnistumisen kannalta voi olla olennaista, että löydät oikean yhdistelmän sitä tukevia järkiperäisiä, tunneperäisiä ja sosiaalisia vaikuttimia. Tarvitset eri työkaluja riippuen siitä, yritätkö vaikuttaa käyttötapoihin, jotka eivät perustu tietoisiin valintoihin, vaiko säästöinvestointeihin, jotka ovat tietoisempia valintoja.

Oman hankkeesi kannalta parhaat työkalut riippuvat myös resursseistasi sekä hankkeesi toimintaympäristöstä ja siinä mukana olevista ihmisistä. Saat neuvoja näistä asioista tähän vaiheeseen liittyvistä työkaluista.

Toimintaohjeita: 
  1. Valikoi hankkeesi kannalta olennaiset työkalut:  ks. Työkaluja käyttötapojen muuttamiseen tai Työkaluja säästöinvestointien edistämiseen
  2. Mieti myös, miten saat mukaan kohderyhmäsi sosiaalisen verkoston: ks. Työkaluja yhteisön osallistamiseksi
  3. Mieti sopivatko työkalut hankkeesi toimintaympäristöön.
  4. Käytä työkaluja herkällä silmällä ja joustavasti: varaudu muuttamaan lähestymistapaasi, jos asiat eivät suju odotustesi mukaisesti.
Further Reading: 

Further resources on target group engagement