Vaihe 11: Kannusta palautteen avulla

DSC04198.jpgPalaute vahvistaa muutosta. Pitääksesi muutosprosessin käynnissä, sinun on annettava palautetta, joka motivoi kohderyhmääsi ja sidosryhmiä. Näkyvät saavutukset vahvistavat uusia tapoja ja innostavat jatkamaan. Palaute voi koskea: 

  • hankkeen tietyn vaiheen saavutuksia
  • yksittäisten osallistujien saavutuksia
  • koko hankkeen yhteenlaskettua vaikutusta.
Valitse palautekanavasi ja -keinosi huolella ja räätälöi ne kohderyhmäsi tarpeisiin ja hankkeesi voimavaroihin. On syytä myös ottaa huomioon, mitä palautetta jo nyt on tarjolla. Saako kohderyhmäsi jo nyt palautetta energiayhtiöltään? Voitko toimia yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa parantaaksesi laskutuspalautetta tai mittarointia?  
Toimintaohjeita: 

Päätä, ketkä hankkeeseen osallistuvat tarvitsevat palautetta ja minkälaista.

  1. Valitse oikea aika palautteen antamiseen (ks. Vaihe 13 hyvien virstanpylväiden valitsemiseksi).
  2. Valitse kohderyhmäsi kannalta sopivat palautekanavat ja -muodot.
  3. Päätä, miten usein palautetta annetaan, ottaen huomioon hankkeesi resurssit ja kohderyhmäsi tarpeet.
  4. Räätälöi viestisi kohderyhmäsi tarpeisiin ja interesseihin.
  5. Muista välttää infoähkyä: lyhyet ja selkeät viestit ovat parhaita.
  6. Varmista, että palautteesi auttaa osallistujia ymmärtämään, miksi tavoitteita on (tai ei ole) saavutettu. On tärkeää, että palautteesi on kannustavaa ja positiivista.

Voit käyttää työkalua: Motivointi palautteella ja sen tarkistuslistaa suunnitellaksesi palautteesi hyvin.

Further Reading: 

Further resources on the effectiveness of consumption feedback