Vaihe 12: Kerää palautetta

iStock_000009455024XSmall.jpgKun hankkeesi etenee, on hyvä seurata miten kohderyhmäsi ja sidosryhmät sen kokevat. Säännöllinen palautteen kerääminen:

  • auttaa sinua keräämään arvokasta tietoa kohderyhmäsi ja sidosryhmien näkökulmasta
  • varoittaa vaikeuksista ja ongelmista, joita et vielä ole huomannut
  • auttaa parantamaan hanketta ja siinä käytettyjä keinoja

Palautetta on hyvä kerätä pitkin hanketta, erityisesti keskeisten virstanpylväiden yhteydessä. Palautetta on myös syytä kerätä, jos hankkeessa tapahtuu jotakin erityistä tai siihen tulee muutoksia.  

Toimintaohjeita: 
  1. Päätä, miten keräät palautetta sekä varta vasten että muiden hankkeen tapahtumien yhteydessä.
  2. Valitse tärkeimmät sidosryhmät, joilta aiot kerätä palautetta (Työkalu: Palautteen kerääminen auttaa sinua valitsemaan nämä sidosryhmät)
  3. Mieti, miten voit myös kerätä ja tallentaa pyytämättä saatua palautetta (henkilökohtaisten kontaktien kautta tulevat kommentit, paikallisen median seuranta, hankkeen omat ja muiden verkkosivut, kuulopuheet).
  4. Jäsennä saamasi palaute (käytä Työkalua: Palautteen kerääminen).
  5. Päätä, mihin muutoksiin hankkeesi saatu palaute antaa aihetta.