Vaihe 3: Tunnista toimintaympäristön mahdollisuudet

context.jpgToimintaympäristö voi auttaa tai estää hankkeesi tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimintaympäristö koostuu instituutioista, tiedosta, arvoista ja teknisistä ratkaisuista, jotka vaikuttavat hankkeeseesi. 

  • Oman organisaatiosi toimintaympäristö: Miten hankkeesi istuu organisaatiosi tehtäviin, arvoihin ja osaamisiin?   
  • Ulkoinen toimintaympäristö: Miten hankkeesi istuu ulkoisen ympäristön instituutioihin (politiikkaan, sääntöihin ja käytäntöihin), käyttäjien osaamiseen, yhteiskunnan ja paikkakunnan arvoihin, olemassaolevaan infrastruktuuriin ja markkinoilla oleviin teknisiin ratkaisuihin?

Voit parantaa hankkeesi onnistumisen edellytyksiä tunnistamalla mahdollisuuksia ja esteitä toimintaympäristössäsi ja sopeuttamalla joko hankettasi tai toimintaympäristöä niin, että ne sopivat paremmin yhteen.

Toimintaohjeita: 

1. Tunnista hankkeesi toimintaympäristön tärkeimmät piirteet.

2. Arvioi, ovatko ne esteitä vai mahdollisuuksia hankkeellesi (Työkalu: Toimintaympäristön mahdollisuudet ja esteet).

3. Hyödynnä arviotasi hienosäätääksesi hankeideaasi:

  • sopiiko hanke toimintaympäristöönsä?
  • voitko parantaa hanketta niin, että se sopii paremmin toimintaympäristöönsä?
  • voitko parantaa toimintaympäristöä niin, että se tukee hankettasi?

3. Talleta arviosi tulos ja hyödynnä sitä valitessasi ja räätälöidessäsi hankkeesi välineitä (ks. vaihe 7).

4. Seuraa toimintaympäristöäsi koko hankkeen ajan muutosten varalta.

Further Reading: