Vaihe 6: Määrittele tavoitteet ja hallitse ulkoiset odotukset

picture_define_progress_and_requirements.jpgHankkeesi onnistuminen riippuu usein siitä, miten kirkkaasti olet määritellyt tavoitteet ja tavoitellut tulokset. Seurataksesi, miten lähellä tai kaukana olet tavoitteitesi toteutumista ja tulosten saavuttamista, tarvitse indikaattoreita, jotka toimivat tienviittoina pitkin matkaa. Tarvitset siis:
  • Kirkkaasti määritellyt tavoitteet ja tavoitellut tulokset hankkeen alussa
  • Indikaattoreita, joilla voit mitata edistymistä toivottujen tulosten aikaansaamisessa
  • Lähtötason määrittelyn valitsemiesi indikaattorien suhteen

Mieti myös seuraavia kolmea asiaa:

  • Olet luultavasti jo asettanut hankkeellesi joitakin tavoitteita, mutta ne eivät ehkä ole riittävän täsmällisiä, jotta voisit seurata edistymistä niissä. Varmista, että voit mahdollisimman hyvin mitata hankkeesi onnistumista kunkin tavoitteen suhteen.
  • Monilla eri tahoilla on todennäköisesti odotuksia hankkeesi suhteen (vaikkapa hankkeen rahoittajilla). Joudut varmistamaan, että nämä ulkoiset odotukset täytetään ilman, että hukkaat omat tavoitteesi tähtäimestä.
  • Joudut myös miettimään hankkeesi kohderyhmän ja sidosryhmien odotuksia. Olet heistä riippuvainen saavuttaaksesi tavoitteesi, joten kannattaa mitata, miten tyytyväisiä he ovat hankkeeseesi.
Toimintaohjeita: 
  1. Käytä työkalua Määrittele tavoitteet ja hallitse ulkoiset odotukset määritelläksi ja hallitaksesi hankkeesi edistymisen indikaattoreita.
  2. Talleta kehittämäsi indikaattorit ja muu tieto ja hyödynnä niitä arvioidaksesi hankettasi pitkin matkaa tärkeimpien virstanpylväiden kohdalla (Vaihe 13: Arvioi ja paranna).
  3. Lisätietoa onnistumisen kriteereistä indikaattoreista ja lähtötasoista löytyy englanniksi seuraavilta sivuilta: Backgrounds: Why is it important to track your progress? and Quantify and qualify project success.