Vaihe 7: Suunnittele käyttäjälähtöisesti

iStock_000001434245XSmall.jpgTarvitset kohderyhmäsi apua päästäksesi tavoitteeseesi, energiansäästöön, joten on keksittävä keinot saada heidät osallistumaan. Tämä käy parhaiten, jos suunnittelet hankkeesi kohderyhmäsi tarpeita ajatellen. Sitä voidaan nimittää "alhaalta ylöspäin" -lähestymistavaksi. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat Social Housing Energy Efficiency Renovation (perustuu varattomien asukkaiden tarpeisiin) sekä Energy Expert (perustuu vuokralaisten aloitteeseen). 

Kohderyhmäsi tarpeet eivät kuitenkaan kaikki liity omiin tavoitteisiisi: he saattavat haluta neuvoja ennemminkin puutarhasuunnittelussa kuin energiansäästössä. Tai rahoittajat ehkä odottavat, että noudata tarkkaa suunnitelmaa. Saattaa siis olla, että hankkeessasi on vain vähän joustovaraa, ja joudut suunnittelemaan enemmän "ylhäältä alaspäin" (tästä onnistuneena esimerkkinä on Off. Really Off? hanke).  

Molemmissa tavoissa on etunsa ja haittansa. Käytännössä kyse on harvoin joko-tai valinnasta, vaan joudut etsimään tasapainoa ääripäiden välillä. Voit ehkä myös etsiä kohderyhmää, joiden intressit ovat linjassa omiesi kanssa.

Toimintaohjeita: 
  1. Arvioi hankkeesi eri osa-alueiden joustomahdollisuudet (Työkalu: Missä voit joustaa?)
  2. Pohdi tämän perusteella, mitkä hankkeesi osa-alueet ovat ennalta määrättyjä ja mitä osa-alueita taas voit muuttaa, jos kohderyhmälläsi tai sidosryhmillä on muita ehdotuksia.
  3. Valitse hankkeellesi hyvä tasapaino "alhaalta ylöspäin" ja "ylhäältä alaspäin" suuntautuvien elementtien välillä: missä voit muokata hankettasi sovittaaksesi se kohderyhmäsi ja tärkeiden sidosryhmien tarpeisiin, ja missä on parasta pitäytyä omissa suunnitelmissasi?
Further Reading: 

Further resources on models of behaviour change.