Vaihe 8: Räätälöi keinovalikoimasi

lampun_vaihtaminen.jpgTyypillisiä energiansäästön edistämisen keinoja ovat taloudellinen tuki ja rahoituspalvelut, tiedotus- ja viestintäkampanjat, mittarit ja laskutuspalaute, energiakatselmukset, energianeuvonta sekä vapaaehtoiset ohjelmat ja sitoumukset.

Jos tunnistat selkeästi ratkaisua kaipaavan ongelman (ks. Vaihe 1: Määritä ongelma), se helpottaa oikeiden keinojen valinnassa. Jotkut keinot sopivat paremmin rutiinien ja käyttötapojen muuttamiseen, toiset taas energiansäästöinvestointien edistämiseen (ks. Backgrounds: Two different types of behaviour).

Keinot on myös räätälöitävä hankkeesi toimintaympäristöön. Löydät neuvoja räätälöintiin oikealla olevassa työkaluryhmässä.

Toimintaohjeita: 

1. Valikoi ongelmaasi sopivat keinot (ks. työkaluryhmän Räätälöi keinosi toimintaympäristöön johdanto). Jos tarvitset lisää apua oikeiden keinojen valintaan, suosittelemme Agency NL:n tarjoamaa Digital Instrument Planner -työkalua.

2. Mieti, miten valitsemiasi keinoja on tarpeen räätälöidä hankkeesi toimintaympäristöön (katso neuvoja kuhunkin keinoon työkaluryhmästä: Räätälöi keinosi toimintaympäristöön).

3. Jos tarpeen, lue lisää kustakin keinosta (ks. Backgrounds: Instruments to promote energy savings). Taustatiedoissa kerrotaan lisää kunkin keinon onnistumisen edellytyksistä sekä räätälöintimahdollisuuksista.

Further Reading: