Step 13: Értékelés és előrelépés

picture_evaluate_and_improve.jpgAz értékelést leggyakrabban a projekt végén szokás megtenni. Ahhoz, hogy a legtöbbet tudjuk hasznosítani az értékelés folyamatából, és emellett változásokat is tudjunk végrehajtani, amelyekkel a projekt haladását elősegítjük, hasznos előre eltervezni rendszeres időközönkénti értékelések elvégzését. Ezekkel a projekt folyamán ellenőrizni tudjuk, mi az, ami jól, és mi az, ami nem jól működik, és elősegítjük a munka javítását. 

Tanácsos úgy időzíteni az időközi értékeléseket, amikor a projekt egyes fontos szakaszai befejeződnek, illetve fontos döntéseket kell hozni. 

Key Instructions: 

1. Győződjünk meg arról, hogy a projekt egyes fontos szakaszai befejeződései egybeessenek időközönkénti értékelések elvégzésével (lásd: Megfontolandók: Miért kell felosztanunk a projektet főbb szakaszokra).

2. Kezdjük az értékelést a siker mutatók és a projekt elején már létrehozott kritériumok újra áttekintésével (lásd: 6. lépés:A célok meghatározása és a külső elvárások kezelése).

3. Nézzük meg, melyek azok a mutatók, amelyek teljesültek idáig, és melyeket kell még teljesíteni. (Használjuk az Eszközök: Visszatekintő táblázat értékelésre és fejlesztésre link segítségét az értékelés javítására.) 

4. Határozzuk meg, mit kell javítani vagy változtatni a projektben ahhoz, hogy elérjük a célokat és a hátralevő kitűzött feltételeket teljesíteni tudjuk.