Step 2: Ismerjük meg célcsoportunkat!

iStock_000001680387XSmall.jpgMiután elemeztük, milyen problémával kell szembenézni, tisztább képet kapunk a célcsoportról. Célcsoportjaink lehetnek a háztulajdonosok, lakástulajdonosok, bérlők, munkavállalók, hivatalnokok, tanárok, diákok, szomszédok, kollégák vagy fogyasztók egy bizonyos területen, foglalkoztatási körben vagy szervezetben. Ennél azonban többet kell tudnunk róluk. Ne felejtsük el azt, hogy ezek a csoportok valószínűleg :

  • kevesebbet gondolkoznak az energia felhasználásról, mint mi
  • tőlünk eltérően gondolkodnak az energiáról 
  • tőlünk különböző szükségletekkel és érdekkel rendelkeznek
  • mindenféle különböző emberekből állnak, változatos szükségletekkel, forrásokkal és motivációval 

A projektünk céljainak az elérésében a célcsoportunktól függünk, így a szükségleteik, a motivációik és kompetenciájuk megértése alapvetően fontos a sikerhez.

Key Instructions: 
  1. Ellenőrizzük, mennyire ismerjük a célcsoportunkat (lásd: Eszközök: Mit tudunk a célcsoportunkról?)!
  2. Javítsuk a célcsoportunk jobb megértését azzal, hogy kisebb és könnyedén elvégezhető kutatásokat végzünk róluk. (lásd: Eszközök: Eszközök kisebb léptékű kutatásokhoz)!
  3. Gondoljuk végig, hogyan lehet integrálni a kisebb kutatások folyamán megszerzett ismereteket a projektünkbe (lásd: Megfontolandók : Mi tanulhatunk kisebb léptékű kutatásokból?)!
  4. Használjuk az elsajátított tapasztalatokat arra, hogy alkalmazni tudjuk a projekt elgondolásait, a célcsoportok szükségleteire, korlátaira és elvárásaira!