Step 3: A kontextus megértése

context.jpgA kontextus, azaz a környezet, amelyben a projekt működik, segítheti vagy akadályozza a projektünket.

A kontextus magába foglalja az intézményeket, a szakmai tudást, az értékrendet és a technológiát, amelyek befolyásolják a projektünket. 

  • Belső (intézményi) kontextus: Hogyan illeszkedik a projekt az intézményi adottságokhoz, a kapacitásunkhoz, az értékrendünkhöz és a tudásalapunkhoz?   
  • Külső kontextus: Hogyan illeszkedik a projekt a tágabb környezetünk intézményi felépítéséhez, a végfelhasználók kapacitásához, a társadalmi értékekhez és a régióban meglévő piaci infrastuktúrához és új technológiákhoz?

Növelhetjük a sikerünk esélyeit a projekt-kontextusban lévő lehetőségek és akadályok beazonosításával, valamint azok alkalmazásával.

Key Instructions: 

1. Azonosítsuk a projekt kontextusának legfontosabb jellemzőit!

2. Mérjük fel, melyek tartoznak projektünk lehetőségei, és melyek az akadályai közé! (Eszközök: Lehetőségek és akadályok a projektünk kontextusában).

3. Használjuk a megszerzett információkat a projekt tervezésének finomhangolására:

  • projektünk beleilleszkedik a kontextusba?
  • tudunk javítani a projektünkön, hogy még jobban beleilleszkedjen?
  • tudjuk alakítani a kontextust, hogy a projektünket jobban támogassa?

4. Őrizzük meg a megszerzett információkat, és használjuk fel azokat arra, hogy kiválasszuk és alkalmazzuk a megfelelő eszközöket! (lásd: 7. lépés).

5. Mindig kövessük figyelemmel a kontextus leglényegesebb jellemzőit, arra az esetre, ha azok megváltoznak!