Gödöllői Klíma-klub

Figyelemfelkeltés és megoldások a klímaváltozásra a helyi háztartásokban
Country: 
Hungary
Target Group: 
Households / consumers
A klíma-klub célja az volt, hogy felhívja a gödöllői háztartások figyelmét az éghajlatváltozás kérdéseinek hatásaira a háztartásokban, rámutasson az éghajlatváltozás és a lakossági fogyasztás összefüggéseire és tudatosabb, felelősebb hozzáállásra késztesse őket. "Az elképzelés az volt, hogy a háztartási karbon-lábnyom mérésére való meglévő módszereket  átvizsgáljuk és kiválasszuk a legmeg-felelőbbet, amely Gödöllő város összefüggésében a legjobban használható", mondta Vadovics Edina, a GreenDependent elnöke és menedzsere.
 
A Gödöllői Klíma-klub egy helyi élelmiszer-fesztivál alkalmával jött létre. Ez jó alkalomnak bizonyult a klubbal kapcsolatos információk terjesztésére és a helyi lakosok ösztönzésére, hogy csatlakozzanak a klubhoz. A klub támogatásában a GreenDependent szervezet is részt vett, és hirdette azt a helyi médiában, valamint saját hálózatain keresztül is. A klíma-klub találkozóira havonta egyszer került sor, 2009 októberétől 2010 júniusáig. A rövid előadások (néha ismert vendégelőadókkal) és beszédek folyamán a résztvevők megtanulták, napi tevékenységeik hogyan járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz. Emellett megpróbálták meghatározni, min kell változtatni a saját háztartásaikban. A klub baráti légköre hozzájárult ahhoz is, hogy megosszák egymással ötleteiket és az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmaikat, és együttesen keressenek a saját háztartásaikban megvalósítható megoldásokat.
 
Az utolsó klubgyűlésen, 2010 júniusában, a résztvevők és a szervezők megvitatták, mit tanultak az elmúlt időszak folyamán, és hogyan működjön a klub a jövőre nézve. Sokan jelezték szándékukat arra, hogy közösségi rendezvényeket szeretnének szervezni (pl. kerék-páros demonstrációkat, hulladékgyűjtést vagy fásítást közösségi zöldterületeken), illetve részt vennének különböző helyi közösségi rendezvényeken (pl. saját klíma-klub pulttal), így jobban láthatóvá téve a környezetvédelemmel kapcsolatos cselekedeteket és környe-zettudatos magatartásformákat, még több ember számára vonzóbbá téve a klubbot.  
 

 

 

Full report: