I'm in the middle of a project: Planning & Doing Phase

picture_define_progress_and_requirements.jpgA projekt sikere gyakran azon múlik, hogyan körvonalazzuk a célokat és a kívánt eredményt.
Key Instructions: 
1. Használjuk az Eszközök: A fejlődés meghatározása és a külső elvárások teljesítése A fejlődés meghatározása és a külső elvárások teljesítése  menüpontot arra, hogy meghatározzuk és teljesítsük projektünk sikermutatóit.
 
2. Az idáig létrehozott kritériumokat és információkat használjuk fel arra, hogy felmérjük a projektünk haladását, annak fontos szakaszaiban. (13. Lépés: Értékelés és Előrelépés).
3. Ha több információra van szükségünk a sikertényezőkről és a vonatkozó mutatókról, lássuk még: Háttér: Miért fontos a projekt fejlődésének nyomon követése? és A sikeres projekt minőségi és mennyiségi meghatározói.
 
 

iStock_000001434245XSmall.jpgA célcsoportunkon múlik célunk, az energiatakarékosság megvalósulásának elérése, ezért megfelelő indokokra van szükségünk a projektbe való bevonásukra. A legkönnyebb, ha a célcsoport igényeinek megfelelő célokat tűzünk ki.

Key Instructions: 
 1. Mérjük fel a projekt különböző aspektusainak előnyeit és rugalmasságát (lásd: Eszközök: A projekt  rugalmasságának mérése)!
 2. Gondoljuk végig alaposan, a projekt mely aspektusait kell változatlanul hagynunk és melyeket változtathatunk meg, ha a célcsoportnak vagy a résztvevőknek más elképzeléseik vannak!  
 3. Találjunk a projektünkben egy egészséges egyensúlyt a két módszer, a „bottom-up”, azaz alulról felfelé történő tervezési módszer, és a „top-down”, azaz felülről lefelé történő tervezési módszer elemeinek vegyítéséből. Hol kell alkalmazkodnunk a célcsoport és a résztvevők szükségleteihez, és hol kell ragaszkodnunk a saját terveinkhez. 

DSC04198.jpgA visszajelzés megerősíti a változásokat. A változás folyamatának fenntartásához szükségünk van arra, hogy visszajelzéseket adjunk a célcsoportunknak és az érintett feleknek. A látható eredmények megújítják és megerősítik a lelkesedést a további folytatáshoz.

Key Instructions: 
 1. Döntsük el, mi a legjobb mód arra, hogy visszajelzéseket kapjunk, mely célcsoportnak milyen visszajelzésre van szüksége.   
 2. Válasszuk ki a megfelelő időt a visszajelzés adásra (lásd: 13. lépést,  amelynek segítségével meghatározhatjuk projektünk fontos szakaszait).
 3. Válasszuk ki a célcsoportunk számára a legjobb formátumot és médiát. 
 4. Döntsük el, milyen gyakran kell ezt az információt megadni, a projekt erőforrásait és a célcsoport igényeit szem előtt tartva. 
 5. Igazítsuk az üzenetünket a célcsoport igényeihez és érdekeihez.
 6. Ne felejtsük el elkerülni a túlzott információ-áradatot. 
 7.  Győződjünk meg róla, hogy visszajelzéseink segítenek az embereknek megérteni, hogy a célokat miért (vagy miért nem) sikerült elérni. Fontos, hogy a visszajelzéseink biztatóak és pozitívak legyenek. 
Használjuk az “Eszközök: Hogyan motiváljunk visszajelzéssel” fejezetet és annak ellenőrzőlistáját, a visszajelzések rendszerezésére.   

engage_your_target_group.jpg

Az alapvető eszközök mellett (8. lépés) számos más, változatos mód van még arra, hogyan vonjuk be a projektbe a célcsoportot .

Key Instructions: 
 1. Válasszuk ki a projektnek megfelelő eszközöket. Lásd: Eszközök a szokásos viselkedések befolyásolására vagy Eszközök a hatékony befektetések befolyásolására.
 2. Gondoljuk végig, hogyan tudjuk a projektünkbe belevonni a célcsoport társadalmi környezetét. Lásd: Eszközök a közösség bevonására.
 3. Vizsgáljuk meg, hogy a felhasználandó eszközök illeszkednek-e a projektünk kontextusába.
 4. Eszközeinket rugalmasan és ésszerűen használjuk, amennyiben a dolgok nem a tervek szerint működnek, legyünk készek a változtatásra.

iStock_000004504871XSmall.jpgAmikor már megvannak a projekt elindításához szükséges tervek, fontos ellenőriznünk azokat, mielőtt a következő fázisba lépünk. Az alábbiakat vegyük figyelembe: 

Key Instructions: 
 1. A terveinket megfelelő szakmai irodalommal alátámasztva mutassuk be.
 2. Ellenőriztessük terveinket másokkal, jegyezzük fel a kapott javaslatokat, gondolatokat (lásd: Eszközök: A projekt terveink ellenőrzése).
 3. A kapott visszajelzések alapján gondoljuk át újra a terveinket.
lampun_vaihtaminen.jpgA tipikus eszközök az energia takarékoskodás elősegítéséhez: pénzügyi segítség és szolgáltatások, felvilágosító kampányok, mérések és visszajelzések, energia audit, energia tanácsadás, valamint önkéntes programok és elkötelezettség. 
Key Instructions: 

1. Válasszuk ki a problémakörünknek megfelelő eszközöket (lásd: Eszközök: Az eszközök testreszabása a projekt kontextusához)! Ha ezen felül szükségünk van még segítségre, az Agency NL, Digitális Eszköz Tervező-jét ajánljuk.


2. Határozzuk el, hogyan alkalmazzuk az eszközöket a projektünk kontextusában (lásd még: Az eszközök testreszabása a projekt kontextusához)! 

3. Ha szükséges, olvassunk még többet az eszközök felhasználásáról a Háttér menüpont alatt (lásd: Háttér: Eszközök az energiatakarékosság elősegítésére)! Itt még találhatunk más, részletes tanácsot az eszközök kiválasztásához és testreszabásában. 

 

Syndicate content