A partnerkapcsolatok stratégiai értékelése

strategic-assessment-partnerships.jpgMiután megvizsgáltuk az érdekelt feleket a projektünk összefüggésében, elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy dolgozzunk együtt azokkal a különböző felekkel, akik befolyással vannak a projektünkre. Elképzelhetjük az érdekelt feleket, és megbecsülhetjük, mennyire fontosak projektünk számára a módosított Erő/Érdek Diagram (Power/Interest Grid) segítségével, amelyet Stratégiai Szereplők Felmérésének nevezünk.

A következő kérdések megválaszolásával döntsük el, kivel és hogyan fogunk együtt dolgozni:

  • Kik a legfontosabb felek, akik hatással vannak arra a problémára, amelyen éppen dolgozunk?
  • Ők éppen hogyan próbálják megoldani a problémát?
  • Melyek az ő legfontosabb érdekeik a problémánk tekintetében?
  • Vannak-e közös érdekeink?
  • Vannak-e ellentétes érdekeink?
  • Hogyan hat a projektünkre, ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk e csoport érdekeit?
  • Hogyan hat a projektünkre, ha azt teljesen hozzáigazítjuk a csoport érdekeihez?

 

 

What you need to do: 
 Mit kell tennünk:

1. Gondoljuk át, milyen jellegű kapcsolatot szeretnénk kialakítani az érdekelt felekkel (lásd az alábbi kérdéseket: Megfontolandók)

2. Használjuk a Partnerkapcsolatok Stratégiai Értékelése sablont (letöltés alább), hogy eldöntsük:

(a) kivel fogunk szorosan együtt dolgozni

(b) kit szeretnénk megelégedettnek látni sok kompromisszum meghozatala nélkül

(c) kit fogunk ellenőrizni és informálni

(d) kit fogunk csak informálni

3. Döntsük el, milyen lépésekre van szükség, hogy kialakítsuk és fenntartsuk a megfelelő kapcsolatot az egyes érdekelt csoportokkal.