Aktív visszajelzés gyűjtéshez

active_collection_of_feedback2.JPG

Ez a táblázat segít megtervezni, hogyan gyűjtsünk aktív módon visszajelzést a fontosabb érdekelt felektől. A táblázatot használva meghatározhatunk bármilyen strukturált visszajelzést az érdekelt felektől, valamint bármilyen spontán módon kapott visszajelzést is (az a fajta visszajelzés, amelyet a média figyelemmel követése közben kapunk internetes fórumokról, hallomásból stb.). Bármi is a kommunikációs csatorna, fontos nyomon követni minden kapott visszajelzést, hogy fejleszteni tudjuk projektünk bizonyos aspektusait, és változtatni tudjunk, ha erre szükség van.

A projekt fontos fordulópontjain (mérföldköveinél) gyűjtsünk visszajelzést szisztematikusan a következő csatornák egyikének alkalmazásával:

  • felmérés (ld. Példa ezen az oldalon)
  • interjúk fontos érdekelt felekkel vagy célcsoportunk tagjaival
  • megbeszélések, amelyek információval szolgálnak a projekt előrehaladásával kapcsolatban, és amely során visszajelzést is kaphatunk (vagy spontán megjegyzések vagy szervezett csoportmunka visszajelzés gyűjtése céljából).
What you need to do: 

Mit kell tennünk:

  • Próbáljunk olyan érdekelt feleket választani (köztük célcsoporttagokat), akik elvárásai fontosak a projekt és annak sikere számára.
  • Szervezzünk szisztematikus visszajelzés gyűjtést felméréseken, interjúkon vagy releváns érdekelt felekkel folytatott megbeszéléseken keresztül.
  • Jegyezzük fel, milyen visszajelzést kaptunk az érdekelt felektől, majd jelöljük, mennyire releváns javaslatuk a projektünk számára. Ha spontán visszajelzést kapunk, azt is jegyezzük fel, honnan kaptuk.
  • Jegyezzük fel azokat a változásokat, amelyeket végre tudnunk hajtani a projektben, hogy így az érdekelt felek javaslatait is alkalmazni tudjuk. És ha ez lehetséges, hajtsuk is végre a változtatásokat.

Fontos: Ne felejtsük el informálni az érdekelt feleket arról, hogy hogyan hasznosítottuk a visszajelzést!